بایگانی موضوعی ‘تبريك’

عرض تبریک به مناسبت انتصاب استاندار محترم استان مرکزی

تبریک

عرض تبریک به مناسبت انتصاب ریاست محترم شورای شهر اراک

tabrik

عرض تبریک به مناسبت انتصاب معاونت رئیس کل محترم محاکم عمومی و انقلاب شهرستان اراک

kalantari

عرض تبریک به مناسبت انتصاب رئیس دادگاه انتظامی کانون

farehani

عرض تبریک به مناسبت انتصاب قائم مقام دادگستری کل استان

جناب آقای طاهری

انتصاب جنابعالی را به سمت قائم مقام دادگستری کل استان مرکزی  تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

عرض تبریک به مناسبت انتصاب دادستان مرکز استان

جناب آقای قاسمی

انتصاب جنابعالی را به سمت دادستان مرکز استان تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد