درباره

پایگاه اطلاع رسانی و سیستم پیامک اینترنتی

در اسفند ۱۳۸۷ با تصمیم هیئت مدیره اول، برای پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی،  دامنه اینترنتی karshenasanemarkazi.ir ثبت شده و اولین مطلب سایت در خرداد ۸۸ منتشر شد.
به همت هیئت مدیره دوم و با تشکیل جلسات گروهی کارشناسان کامپیوتر عضو کانون استان مرکزی، تصمیم بر این شد که پایگاه اینترنتی از نظر فنی و محتوا متناسب با فناوری روز و فعالتر گردد. در این راستا، در اسفند ۱۳۸۹ دامنه جدید iaoemarkazi.ir ثبت و بلافاصله نسخه دوم سایت  راه‌اندازی شد. سعی ما بر آن است که استانداردها را رعایت و حداکثر استفاده از این رسانه نوین را بنماییم.

از طرفی بدلیل ضریب نفوذ بالاتر تلفن همراه، برای پوشش بیشتر و سریعتر اطلاع رسانی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی از سیستم پیامک اینترنتی استفاده میکند.

همچنین در مهر ۹۴ کانال اطلاع رسانی کانون در تلگرام راه اندازی شد.

 

تاریخچه کانون

کلمه خبره  معنای دانائی و بینائی داشتن به حقیقت شیئی و آزموده بودن در کاری را می‌دهد که بعدها کلمه کارشناس جایگزین آن گردید. کارشناسی، زیربنای امر قضاوت بوده و همزمان با قضاوت تاریخچه‌ای کهن دارد.
در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خبره برای نخستین بار در قانون موقتی محاکمات جزائی مصوب خرداد ۱۲۹۰ هجری شمسی به کار برده شد. در بهمن ماه سال ۱۳۱۷ شمسی «قانون راجع به کارشناسان رسمی» به تصویب رسید. در سال ۱۳۳۹ در قانون کارشناسان رسمی اصلاحاتی صورت گرفت و دادن پروانه کارشناسی به داوطلبان و تجدید سالانه آن به انجام تشریفات ویژه‌ای موکول شد. قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی، سازمانی مستقل که دارای شخصیت حقوقی باشد (مشابه کانون وکلای دادگستری)  تشکیل و به ثبت رسید. ولی کانون مزبور صرفاً یک جمعیت صنفی بود و از نظر سازمانی ارتباطی با وزارت دادگستری نداشت. پس از انقلاب اسلامی، شورای انقلاب که وظیفه قانونگذاری را بر عهـده داشـت، با توصیـه مرحوم شـهید دکتر بهـشتی در اول آبان ۱۳۵۸  قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری را تصویب کرد. از آن پس  کارشناسان صاحب تشکیلات منسجم و مقررات و ضوابط یکنواختی گردیدند و در چهار استان کشور (اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی و فارس) کانونهای مستقل کارشناسی تأسیس و فعال شدند. سپس با همکاری کانون تهران، تعدادی کانون در استان‌های دیگر تأسیس شد.
با تصویب قانون جدید کارشناسان رسمی در فروردین‌ ماه ۱۳۸۱  و تصویب آئین‌نامه اجرائی آن در اردیبهشت‌ ماه سال ۱۳۸۲  شورایعالی کارشناسان رسمی سازمان یافت.

اول آبان ؛ سالگرد  استقلال کانون کارشناسان رسمی ؛ روز کارشناس نامگذاری شده است.

کانون استان مرکزی

مدارک موجود نشان می‌دهد سابقه فعالیت کارشناسان رسمی در اراک به سال ۱۳۳۵ برمی‌گردد. مرحوم سید محمد طباطبائی اولین کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور قنوات و چاههای معمولی در اراک می‌باشد که به استناد صفحه ۲۲۶ کتاب مشخصات کارشناسان رسمی دادگستری منتشره در سال ۱۳۷۰ توسط کانون تهران،  شروع بکار کارشناسی ایشان در ۱۳۳۵/۹/۲۰ بوده است.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی در تاریخ ۱۳۸۵/۶/۱۵ با تعداد ۳۲ کارشناس و در ۵ رشته کارشناسی، استقلال یافته و شروع بکار نمود. به مرور بر تعداد کارشناسان و رشته‌ها افزوده شد که در بین آنان حضور مدیران استان و اساتید دانشگاهها چشمگیر است. این کانون در جذب نیروهای متخصص و متعهد بمنظور ارائه خدمات کارشناسی به سازمانها و موسسات، شرکتها و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی و بخصوص مراجع قضایی و انتظامی موفق بوده و کارشناسان کانون در جهت تعمیم عدالت  در کنار قضات محترم و زحمتکش بعنوان مشاور فنی و مورد وثوق ایشان نسبت به ارائه خدمات کارشناسی اقدام نموده و می‌نمایند.

 

– رئیس هیئت مدیره