اسامی کاندیداهای سومین دوره ارکان کانون

لیست اسامی داوطبان عضویت در هیأت مدیره  براساس حروف الفبا

dir-candid

لیست اسامی داوطبان عضویت به عنوان دادستان انتظامی براساس حروف الفبا

dad-candid

لیست اسامی داوطبان عضویت به عنوان بازرسین کانون براساس حروف الفبا

warden-candid

برگزاری انتخابات سومین دوره ارکان کانون

با توجه به اتمام دوره ۴ ساله فعالیت ارکان فعلی کانون و اعلام صلاحیت داوطلبان عضویت از طرف شورای عالی؛ بر اساس مصوبه مورخ ۹۳/۰۹/۱۲ هیأت مدیره؛ به منظور برگزاری انتخابات دوره سوم ارکان؛ مجمع عمومی فوق العاده  در ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۰۹/۱۹ در محل کانون برگزار میگردد.
چنانچه حد نصاب لازم در جلسه اول کسب نگردد، نوبت دوم مجمع در ساعت ۱۵ روز چهار شنبه مورخ ۹۳/۱۰/۰۳ در محل سالن اجتماعات هلال احمر جنب کانون برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است، تنها کارشناسانی مجاز به دادن رأی میباشند که، دارای پروانه معتبر( تا پایان سال ۱۳۹۴) بوده و شخصاً با همراه داشتن پروانه کارشناسی در جلسه حضور بهم رسانند.

اعلام صلاحیت داوطلبان ارکان کانون

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری طی نامه شماره ۱۷۹۹/ش مورخ ۹۳/۰۹/۰۳  تصویر نامه شماره ۱۲۳۳ مورخ ۹۳/۰۸/۲۵ دبیر کمیسیون ماده ۱۳ را ارسال نموده که هردو نامه عیناً منتشر و با کلیک قابل ملاحظه است

entekhabat.jpg2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entekhabat