نوروز 94 مبارک

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

صبا به شوق در ایوان شهریار   آمد

که خیز و سر به در از دخمه کن بهار آمد…

به شهر چند نشینی شکسته    دل برخیز

که  باغ   و  بیشه شمران شکوفه زار آمد

بسان دختر چادر نشین  صــــــحرایی

عــــــــروس  لاله   به  دامان کوهسار آمد …

به دور جام می ام داد دل بــــده ساقی

چها    که  بر   سرم از دور روزگار آمد

به پای ساز صبا شعر شهریار ای ترک

بخوان    که  عیدی    عشاق   بیقرار آمد

نرم نرمک میرسد اینک بهار…

 

اسامی اعضای جدید هیأت مدیره، بازرسین و دادستان انتظامی کانون

احکام انتصاب اعضای جدید هیأت مدیره، بازرسین و دادستان انتظامی کانون و نیز اعضای علی‌البدل هیأت مدیره و بازرس؛ ازشورای عالی به کانون ارسال و اسامی به شرح ذیل اعلام میگردد:
الف) اعضای هیأت مدیره و علی البدل:
1 ـ آقای مهندس محمود رضا شجاعی زاده عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره
2 ـ آقای مهندس محمد سلیمانی عضو اصلی و نائب رئیس هیأت مدیره
3 ـ آقای فرهاد سحرخیز عضو اصلی و مسئول مالی هیأت مدیره
4 ـ آقای مهندس عزت اله شفقت عضو اصلی هیأت مدیره
5ـ آقای مهندس حمیدرضا کتانفروش عضو اصلی و منشی هیأت مدیره
6ـ آقایان مهندسین محمدرضا اشتری تواندشتی و سید احسان اله شفیعی اعضای علی البدل هیأت مدیره

ب) بازرسین و علی البدل:
1ـ آقایان ولی اله اسدی و مهندس سید حسن خدامی بازرسین هیأت مدیره
2 ـ آقای مصطفی رضائی بازرس علی البدل هیأت مدیره

ج) دادستان انتظامی:
1 ـ آقای مهندس علی صفدر خلیلی دادستان انتظامی