رزرو هتل در مشهد مقدس

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان طی نامه مورخ 94/04/22 نسبت به معرفی شرکت کیهان سیاحت پارسیان جهت رزور هتل در مشهد مقدس اقدام نموده؛ که عین نامه بهمراه پیوستهای ارسالی در ذیل منتشر و با لینک قابل مشاهده میباشد.

taavoni

 

 

 

 

 

 

taavoni1

 

 

 

 

 

 

taavoni2

 

 

 

 

 

 

ارسال مقاله با موضوع نحوه تعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت المثل

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری طی نامه شماره 1120/ش مورخ 94/05/11 اعلام نموده که به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص “نحوه تعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت المثل” در نظر دارد، که نسبت به برگزاری گردهمائی اقدام نماید؛ عین نامه در ذیل منتشر و با لینک قابل ملاحظه میباشد:

maghale

 

 

 

 

 

 

لذا کارشناسان عضو در صورت تمایل میتوانندحداکثر تا 10 شهریور ماه مقالات خود را جهت ارسال به دفتر کانون تحویل نمایند

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری طی نامه شماره 803/ش مورخ 1394/04/03 تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ابطال بند 1-5 دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه های شماره 259/146/ص مورخ 1393/02/03 و 234/9084/د مورخ 1393/03/21 موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 را ارسال که نامه شورای عالی و رأی صارده عیناً منتشر گردیده و با لینک قابل ملاحظه میباشد.

ebtal

 

 

 

 

 

 

ebtal1