فراخوان جذب نیرو در بخش اداری کانون

اطلاعیه در خصوص انتخابات اعضای هیئت رئیسه گروه های ۱،۴،۶،۷،۹

*جهت مشاهده نظامنامه مربوط به انتخابات هیئت رئیسه گروههای کارشناسی روی لینک ذیل کلیک نمایید..

ایجاد بخش “پرسش و پاسخ های متداول” در سایت شورای عالی

ایجاد بخش “پرسش و پاسخ های متداول” در سایت شورای عالی.

اطلاعیه شماره ۳ انتخابات شورای عالی دورۀ پنجم

برای نام‌نویسی عضویت در پنجمین دورۀ شورای‌عالی کلیک کنید.

آخرین جلسه هیئت مدیره کانون در سال ۱۳۹۹

آخرین جلسه هیئت مدیره کانون استان مرکزی در سال ۱۳۹۹ با حضور تمامی اعضا در تاریخ ۲۵ اسفند برگزار گردید.