اسامی نامزدهای عضویت در شورای عالی به تفکیک استان و به ترتیب حروف الفبا

مجمع عمومی سال ۱۴۰۱ کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی(نوبت اول)

به اطلاع کارشناسان محترم عضو کانون می رساند:

نوبت اول جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ رأس ساعت ۱۷ به صورت مجازی برگزار می شود.

کارشناسان محترم پس از دریافت پیامک مربوطه در مورخه مذکور، از چگونگی اعلام حضور در جلسه مجازی مطلع خواهند شد.

*درصورت به حد نصاب نرسیدن، نوبت دوم جلسه روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ برگزار خواهد شد*

جدول اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دورۀ شورای عالی

اسامی نهایی کاندیداهای عضویت در شورای عالی، دوره پنجم از استان مرکزی:
۱- شاهین کریمی (راه و ساختمان)
۲-حمید مدنی (کشاورزی و منابع طبیعی)
۳-محمد مهدوی (راه و ساختمان)

زمان انتخابات: روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، ساعت ۸ الی ۱۸ به صورت حضوری

مکان: متعاقباً اعلام می گردد.

در خصوص مجامع عمومی کانون ها و بودجه آنها

ثبت نام بیمه تکمیل درمان(طرح خانواده بیمه کارافرین)

کانون کارشناسان استان در نظر دارد نسبت به عقد قرارداد در خصوص درمان تکمیلی و … اعضای محترم کانون با یکی از شرکتهای بیمه اقدام نماید؛ و این امر منوط به استقبال کارشناسان متقاضی به تعداد قابل قبول برای عقد قرارداد گروهی با شرکت بیمه مربوطه میباشد؛ لذا جهت اطلاع از تعداد متقاضیان و امکان برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم میباشد، کارشناسان متقاضی؛ آمادگی خود را (جهت ثبت نام و اعلام طرح انتخابی) حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ از طریق ارسال پیامک به شماره پیامک کانون (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱) اعلام نمایند.