دوره آموزشی«نانو مواد»مربوط به کارشناسان و کارآموزان رشته مواد(فلزات) پنجشنبه ۱۸مهرماه

دوره آموزشی«نانو مواد» مربوط به کارشناسان و کارآموزان رشته مواد(فلزات) پنجشنبه ۱۸مهرماه

برگزاری دوره آموزشی«نفقه و تعیین آن»مربوط به کارشناسان و کارآموزان رشته تعیین نفقه(چهارشنبه ۱۷مهرماه)

برگزاری دوره آموزشی«نفقه و تعیین آن»مربوط به کارشناسان و کارآموزان رشته تعیین نفقه

(چهارشنبه ۱۷مهرماه)

دیدار اعضای هیات مدیره کانون و کارشناسان نمایندگی ساوه با جناب آقای ملکی ریاست محترم دادگستری شهرستان ساوه

دیدار اعضای هیات مدیره کانون استان مرکزی و کارشناسان محترم نمایندگی ساوه با جناب آقای ملکی ریاست محترم دادگستری شهرستان ساوه با رویکرد توسعه مشارکت در امور کارشناسی ارجاع شده از حوزه ساوه و بررسی شیوه های تسریع در ارائه نظریات کارشناسی و بحث و تبادل نظر پیرامون رهنمودهای جناب آقای ملکی مبنی بر ارتقای جایگاه کانون کارشناسان رسمی استان مرکزی.(دوشنبه ۹۸/۰۷/۱۵)

جلسه مشترک اعضای کانون درشهرستان ساوه با هیات مدیره کانون استان(دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵)

جلسه مشترک اعضای کانون در شهرستان ساوه با هیات مدیره کانون استان با رویکرد هماهنگی و یکسان سازی نظرات و پیگیری امور مشترک که روز دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ در ساوه برگزار گردید.

جلسه مشترک اعضای هیات مدیره کانون استان با جناب آقای شیری رییس دادگاه عمومی شهرستان نوبران

در جلسه مشترک و هم افزایی اعضای هیات مدیره کانون استان با جناب آقای شیری رییس دادگاه عمومی شهرستان نوبران که دوشنبه (۹۸/۰۷/۱۵) برگزار گردید، تاکید در حضور کارشناسان در زمان اجرای قرار و تسریع در ارائه نظریه، مورد تاکید ریاست محترم دادگاه عمومی نوبران قرار گرفت.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد