ارسال نظریات کارشناسی تا پایان وقت اداری ۱۴ اسفند به مراجع قضایی

با عنایت به دستورالعمل اعلامی رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر تعیین تکلیف پرونده های معوق،لذا مقتضی است نظریات کارشناسی خود را در پرونده های در دست اقدام،نهایتاً تا پایان وقت اداری ۱۴ اسفند به مراجع قضایی مربوطه ارسال نمایید.

جلسه کارگروه تنظیم و استانداردسازی قرارهای کارشناسی (ویژه گروه کشاورزی)

جلسه کارگروه تنظیم و استانداردسازی قرارهای کارشناسی (ویژه گروه کشاورزی) با حضور جناب آقای دکتر اکبری نماینده و قاضی محترم دادگستری استان مرکزی و اعضای کارگروه در روز سه شنبه ۲۹ بهمن تشکیل گردید.

دوره آشنایی با نظام مالیاتی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی ویژه کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

دوره آشنایی با نظام مالیاتی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی ویژه کارشناسان رسمی دادگستری استان
مدرسین:جناب آقای حسین خانی- جناب آقای جلالی

چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

جلسه هم اندیشی هیئت مدیره با کارشناسان رشته امور وسایط نقلیه

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون با کارشناسان رشته امور وسایط نقلیه موتوری زمینی در تاریخ دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ برگزار گردید.

تمدید اعتبار پروانه کارشناسی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

« همکار گرامی »

« کارشناس محترم رسمی دادگستری »

 با سلام و تحیات؛                                                                                           

    نظر به اینکه اعتبار پروانه کارشناسی جنابعالی در پایان سال ۱۳۹۸ خاتمه می یابد، لذا خواهشمنداست به منظور تمدید اعتبار پروانه در سال های ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ حداکثر تا پایان سال جاری با انجام اقدامات زیر مدارک مرتبط با آن را یکجا به امور کارشناسان(آقای نجارچی)تحویل نمائید.

الف – پرداخت وجوه مربوط به درآمد عمومی کشور :

با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت موضوع بند ۱۰ ماده ۳ قانون درآمدهای دولت و اصلاحی آن موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه ، کارشناسان محترم برای تمدید دو ساله پروانه خویش(تا پایان روز ۱۴۰۰/۱۲/۲۹) راساً به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه فرمایند.(موضوع نامه های ۵۵۰/۱۵۲۳۶/۹۰۰۰ مورخ ۹۸/۰۸/۰۱ و ۵۵۰/۱۴۳۱۶/۹۰۰۰ مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضائی)

ب – پرداخت وجه به کانون :

پرداخت وجوه مرتبط با تمدید پروانه :

حق تمدید عضویت سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ سالیانه ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و جمعاً سه میلیون ریالمی باشد.

ج – پرداخت وجه به اداره دارایی :

پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال حق تمبر در اجرای بند ۱۱ ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم که توسط اداره دارایی بهنگام صدور مفاصاحساب اخذ میشود.

د – اخذ مفاصا حساب از حوزه مالیاتی مبنی بر بلامانع بودن تمدید پروانه کارشناسی در اجرای ماده ۱۸۶  ق .م . م  در سال ۱۳۹۶ یا ۱۳۹۷ .

پس از اقدامات فوق و ارائه فیش پرداختی در دفاتر خدمات قضائی به کانون و تحویل مدارک فوق، پروانه کارشناسی به مدت دو سال(۱۳۹۹ و۱۴۰۰) تمدید می گردد .

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد