آرشیو نویسنده

اسامی کارشناسان کشیک دادگاههای عمومی

طبق هماهنگی با ریاست محترم دادگستری،یک باب اتاق در ساختمان دادگاههای عمومی اراک به کارشناسان اختصاص و مقرر شده جهت هماهنگی هر روز یک نفر از همکاران در اتاق یاد شده از ساعت ۹ الی ۱۳ مستقر باشند.لذا همکاران محترم جهت اطلاع از زمان حضور به فایل ذیل مراجعه و با توجه به اینکه رونوشت لیست کارشناسان به دادگستری ارسال شده عدم حضور همکاران در شأن و جایگاه کانون نبوده،لذا انتظار می رود به موقع در محل اتاق مذکور حضور یافته و در صورت داشتن عذر موجه با هماهنگی آقای نجارچی فرد جایگزین معرفی گردند.ضمناً کلید اتاق نزد خانم صفایی(اتاق مجاور اتاق کارشناسان) قرار دارد.

پاسخ سوال در مورد ضمایم نظریه کارشناسی

پیرو طرح سوال در مورد نوع فایلهای قابل انضمام به نظریه کارشناسی و پیگیری لازم؛ پاسخ زیر دریافت گردیده که جهت استحضار کارشناسان محترم اطلاع رسانی میشود:

خیر، طبق پیگیری صورت گرفته از همکاران پشتیبانی در حال حاضر این امکان وجود ندارد. مادامیکه ضرورت هست لطفا مراتب به موجب نامه کتبی خطاب به ریاست محترم اداره خدمات الکترونیک قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال شود.

شایان ذکر است که در متن سوال مطرح شده؛ در مورد امکان ضمیمه کردن فایلهایی غیر از تصویر (مثلا pdf / dwg  و …) به نظریه کارشناسی در ارسال الکترونیک پرسش شده بود.

ضمیمه فایلی غیر از تصویر به نظریه کارشناسی در ارسال الکترونیک

سوال زیر از طریق پیرنگ توسط نماینده کانون استان مرکزی ثبت شده و در وضعیت “منتظر پاسخ” میباشد:

آیا امکان دارد کارشناسان، فایلی را ضمیمه نظریه کارشناسی نمایند که از نوع تصویر نباشد؟
در برخی مواقع کارشناسان لازمست فایلی (مثلا از نوع pdf  یا dwg نقشه اتوکد و …) را ضمیمه نظریه کارشناسی نمایند
در گذشته که نظریه به صورت الکترونیکی ارسال نمیشد، اینگونه فایلها روی cd ذخیره و به مرجع قضایی تحویل میشد

حال چه باید کرد؟

انشااله پس از دریافت پاسخ؛ جواب آن، جهت آگاهی کارشناسان محترم  منتشر خواهد شد.

سامانه پیرنگ

بدینوسیله به استحضار کارشناسان محترم عضو کانون استان مرکزی می رساند:

مقدمات لازم جهت ثبت تیکت در سامانه پیرنگ مافا (سیستم ثبت و پیگیری درخواست در سایت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه) فراهم شده است.

کارشناسانی که در خصوص ارسال الکترونیکی نظریه کارشناسی از طریق “درگاه خدمات الکترونیک قضایی” بخش “خدمات ویژه کارشناسان” با مشکل مواجه میشوند؛ میتوانند با مسئول اطلاع رسانی کانون (خسروبیگی) تماس بگیرند تا اقدامات لازم صورت پذیرد.

خیلی فوری – در مورد سفارش خرید برنج

همکاران محترم؛ کارشناسان رسمی عضو کانون

با سلام و احترام

به استحضار می رساند که برنامه خرید برنج اخیر توسط کمیته رفاهی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی با کمک شرکت تعاونی کانون هماهنگ شده است.

در صورتی که در این خصوص نیاز به کسب اطلاعات بیشتر دارند؛ لطفا فقط با افراد لیست  زیر تماس بگیرند :

۱- خانم ضیغمی – مسئول ثبت سفارش

۲- خانم ایزدی – مسئول ثبت سفارش

۳- آقای مهدوی شماره ۰۹۱۸۳۶۱۳۵۱۷ – مسئول کمیته رفاهی

۴- آقای نجمی شماره ۰۹۱۸۱۶۱۱۲۵۹  – کارشناس رسمی مسئول خرید برنج

۵- آقای خسروبیگی شماره ۰۹۱۸۳۶۸۴۹۱۷ – مسئول ثبت سفارش و هماهنگ کننده

شایان ذکر است؛ اقدام در این خصوص از طریق آقای مرزبان؛ شخصی میباشد و با کانون هماهنگ نشده است و لذا کانون مسئولیتی ندارد.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد