کارشناسان

از طریق این صفحه،

به لیست  اسامی و مشخصات کارشناسان رسمی عضو کانون،

از طریق لینکهای زیر دسترسی امکان پذیر میباشد:

لیست کارشناسان به ترتیب حروف الفبا

لیست کارشناسان به تفکیک رشته و ترتیب تاریخ اخذ پروانه کارشناسی

در لیست اول، با کلیک روی حروف الفبای ابتدای لیست، میتوانید لیست را محدودتر کنید.

در لیست دوم، با انتخاب رشته مورد نظر از طریق list box رشته کارشناسی و سپس کلیک کردن روی “جستجو کن”، میتوانید لیست کارشناسان رشته مورد نظرتان را ببینید.

در هر ۲ بخش فوق؛ با کلیک روی “مشاهده جزئیات” در مقابل نام هر کارشناس؛ میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد کارشناس مورد نظر را ملاحظه فرمایید.

مزید استحضار :

اطلاعات کارشناسان عضو کانون در کتاب کانون نیز آمده است. منتهی بروز نیست!

همواره آخرین اطلاعات از وضعیت کارشناسان در لیست منتشره در سایت؛ بروز میباشد.