اطلاعیه در خصوص تسهیلات خرید دفتر کار توسط کانون

اطلاعیه شماره ۲ کمیته رفاهی کانون استان مرکزی

شرایط بیمه درمان تکمیلی جهت سال ۱۳۹۹

جهت مشاهده شرایط بیمه، روی لینک کلیک نمایید. شرایط بیمه درمان تکمیلی جهت سال ۱۳۹۹

هماهنگی کانون استان مرکزی با سرپرستی بانک ملی در خصوص ارائه وام

کارشناسان محترم؛ با توجه به هماهنگی انجام شده توسط کمیته رفاه کانون با سرپرستی بانک ملی، جهت دریافت وام ۵۰۰میلیون ریالی با بهره ۱۸درصد و دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه، درخواست خود را کتباً به کانون ارائه نمایید.

امکان استفاده از مراکز خدماتی به همراه تخفیف با ارائه کارت شناسانی

با سلام؛ به استحضار کارشناسان محترم می رساند با هماهنگی انجام شده، مقرر گردید امکان استفاده از مراکز خدماتی ذیل، همراه با تخفیف شامل رستوران ها، فروشگاهها، مطب ها و ورزشگاهها با ارائه کارت شناسایی جهت بهره مندی کارشناسان محترم رسمی دادگستری فراهم آمده است.