دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی(نوبت دوم)تعاونی مسکن کانون

جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) شرکت تعاونی(در شرف تأسیس) مسکن کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی، ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ واقع در اراک – خیابان هپکو-سازمان جهاد کشاورزی برگزار میگردد.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد