عضویت

عضویت در کانون های کارشناسان رسمی دادگستری؛ تابع شرایط خاصی است و برای این منظور بایستی مراحل مربوطه طی شود.

آرم کانون

در ابتدا لازم به ذکر است که کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری استانها؛ تابع تشکیلات مرکزی موسوم به شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری میباشند.

اهم مراحل لازم جهت عضویت در کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر است:

۱- قبولی در آزمون کارشناسی رسمی (که توسط شورایعالی برگزار میشود)

۲- قبولی در مصاحبه تخصصی

۳- قبولی در مصاحبه عمومی

۴- تکمیل پرونده

۵- گذراندن دوره کارآموزی

۶- شرکت در مراسم تحلیف

علاقمندان جهت اطلاع از جزئیات بیشتر، به عنوان نمونه میتوانند اینجا را ملاحظه نمایند.

لازم به یادآوریست که: کارشناسی رسمی شغل محسوب نمی شود.

*** جهت استحضار متقاضیان عضویت در کانونهای کارشناسی رسمی دادگستری ***

اخبار و اطلاعات مربوط به آزمون، مصاحبه و سایر مراحل عضویت در کانون؛ در دسته بندی موضوعی “جذب کارشناس” منتشر می شود.

پس از عضویت

در نهایت پس از انجام مراسم تحلیف و صدور پروانه کارشناسی؛ لازمست کارشناس جدید اقدامات مندرج در پست زیر را انجام دهد:

قابل توجه اعضای جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی