*اطلاعیه* تمدید مجدد زمان ثبت نام آزمون کارشناس رسمی سال ۱۴۰۰

تمدید زمان ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۰

اطلاعیه شورای عالی در خصوص متقاضیان آزمون ۹۸ که تکلیف آنها در کمیسیون ماده ۱۳ مشخص نشده است

اطلاعیه آزمون سال ۱۴۰۰

برگزاری جلسه کمیسیون افزایش صلاحیت رشته کشاورزی و منابع طبیعی

جلسه کمیسیون رسیدگی به تقاضای افزایش صلاحیت رشته کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ با حضور اعضای کمیسیون و متقاضیان افزایش صلاحیت در محل کانون استان مرکزی برگزار گردید.