اسامی نامزدهای عضویت در شورای عالی به تفکیک استان و به ترتیب حروف الفبا

مجمع عمومی سال ۱۴۰۱ کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی(نوبت اول)

به اطلاع کارشناسان محترم عضو کانون می رساند: نوبت اول جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ رأس ساعت ۱۷ به صورت مجازی برگزار می شود. کارشناسان محترم پس از دریافت پیامک مربوطه در مورخه مذکور، از چگونگی اعلام حضور در جلسه مجازی مطلع خواهند شد. *درصورت به حد نصاب نرسیدن، نوبت دوم […]

جدول اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دورۀ شورای عالی

زمان انتخابات: روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، ساعت ۸ الی ۱۸ به صورت حضوری مکان: متعاقباً اعلام می گردد.

در خصوص مجامع عمومی کانون ها و بودجه آنها

ثبت نام بیمه تکمیل درمان(طرح خانواده بیمه کارافرین)

کانون کارشناسان استان در نظر دارد نسبت به عقد قرارداد در خصوص درمان تکمیلی و … اعضای محترم کانون با یکی از شرکتهای بیمه اقدام نماید؛ و این امر منوط به استقبال کارشناسان متقاضی به تعداد قابل قبول برای عقد قرارداد گروهی با شرکت بیمه مربوطه میباشد؛ لذا جهت اطلاع از تعداد متقاضیان و امکان […]