بایگانی موضوعی ‘اخبار’

فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز سیستم ارجاع کار

جهت ورود روی لینک ذیل کلیک نمایید:

فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز سیستم ارجاع کار

استفاده از سامانه فروش محصولات سازمان نقشه برداری کشور

جلسه مشترک هیئت مدیره با کمیسیون شکایات کانون

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون و کمیسیون رسیدگی به شکایات، با موضوع آسیب شناسی و هماهنگی در رسیدگی به پرونده های ارجاعی به کمیسیون مذکور(دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۲)

جلسه مشترک هیات مدیره با رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق توسعه (دوشنبه۱۲خرداد۹۹)

جلسه مشترک هیات مدیره با رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق توسعه و حمایت از بخش کشاورزی(دوشنبه۱۲خرداد۹۹)

جلسه مشترک هیات مدیره با اعضای کمیسیون رفاهی کانون(دوشنبه۱۲خرداد۹۹)

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد