بایگانی موضوعی ‘اخبار’

جلسه مشترک ریاست کانون با رئیس شورای حل اختلاف شهرستان اراک

یکم آبان ماه؛ روز کارشناس گرامی باد.

جلسه هیئت مدیره با اعضای نمایندگی کانون در ساوه

اولین جلسه کمیسیون فنی و مشورتی رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات

اولین جلسه اعضای کمیسیون فنی و مشورتی؛ رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی با حضور رئیس هیئت مدیره کانون در تاریخ چهارشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید.

انتخابات ارکان کانون استان مرکزی

ضمن درج آگهی منتشر شده در روزنامه های  اطلاعات به شماره ۲۸۲۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ( صفحه ۱۰) و عطر یاس مرکزی به شماره ۶۱۹ (صفحه ۱ ) مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ در خصوص انتخاب ارکان کانون، از کارشناسانی که دارای شرایط مندرج در ماده ۹ و ۱۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشند و تمایل به عضویت در ارکان کانون (هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی کانون) را دارند، دعوت میگردد از تاریخ درج آگهی در سایت(۱۴۰۱/۰۶/۲۸) به مدت ده روزکاری(حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲) درخواست خود را به کانون تحویل نمایند.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد