بایگانی موضوعی ‘اخبار’

اجرایی کردن مفاد ردیف۲۶جدول شمارۀ۱۶ قانون بودجۀ سال۱۳۹۹ در خصوص اخذ هزینه تمدید پروانۀ کارشناسی

آموزش نحوه دریافت ابلاغیه های کارشناسی ارجاع شده از کانون و نحوه ارسال پاسخ

آموزش تصویری و تشریحی نحوه دریافت ابلاغیه های کارشناسی ارجاع شده از کانون و نحوه ارسال پاسخ از سوی کارشناس به کانون.

ثبت نام اولیه خرید زمین جهت ساخت واحدهای مسکونی

کلیه ی اعضای محترم کانون، در صورت آمادگی برای ثبت نام با ارسال نام و نام خانوادگی خود به سرشماره ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱ اقدام نمایند.

نحوه تشکیل و شرح وظائف دفاتر نمایندگی

برای مشاهده نظامنامه نحوه تشکیل و شرح وظائف دفاتر نمایندگی، کلیک نمایید.

لزوم هماهنگی جهت مسافرت به خارج از کشور

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد