انتخابات هیئت رئیسه گروه چهار به صورت مجازی برگزار می گردد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران کارشناس عضو گروه چهار میرساند؛ زمان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه گروه مذکور در تاریخ سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۷ از طریق مجازی برگزار میگردد. ” لینک ورود، نام کاربری و رمز اختصاصی از طریق پیامک ارسال خواهد شد.” اسامی کاندیداهای انتخابات هیئت رئیسه گروه چهار: ۱– محمدرضا پوراسلامی-رشته کارشناسی: حسابداری […]

روز نقشه بردار و مهندسی نقشه برداری گرامی باد

تکمیل اطلاعات کارشناسان در سامانه جامع شورای عالی

نامه به ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراک در خصوص درخواست تزریق واکسن

برگزاری انتخابات دورۀ پنجم شورای عالی به صورت مجازی