فرم ثبت نام داوطلبان تصدی سمت هیئت مدیره و بازرس تعاونی مسکن کانون استان مرکزی

اعضای محترم تعاونی مسکن(در شرف تأسیس) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی:

با سلام؛ نظر به برگزاری مجمع عمومی عادی تعاونی مسکن(در شرف تأسیس) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی در روزهای آتی، لازم است افرادی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره و بازرسی تعاونی می باشند در بازه زمانی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی پایان وقت اداری روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ تقاضای خود را طبق فرم ذیل به دفتر کانون (آقای نجارچی) ارائه نمایند.

لازم است به همراه فرم مربوطه مدارک ذیل نیز ارائه گردد:

  1. فرم ثبت نام داوطلبی
  2. کپی شناسنامه
  3. کپی کارت ملی
  4. کپی کارت پایان خدمت
  5. کپی آخرین مدرک تحصیلی
  6. آخرین حکم کارگزینی یا کپی پروانه کارشناسی

تذکر:

  • درخواستهای ارائه شده در خارج از مهلت مذکور تحت هیچ شرایطی قابل قبول نمیباشد.
  • از قبول مدارک ناقص معذور میباشیم.
  • در صورت تمایل می توانید با در دست داشتن مدارک ردیف ۲ به بعد به کانون مراجعه و فرم مربوطه را  در کانون تهیه و تکمیل نمایید.

هیئت مؤسس تعاونی