راه اندازی سیستم پیامک اینترنتی

با تصمیم هیئت مدیره، مقرر گردیده بود که در کنار پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی کانون، از سیستم پیامک اینترنتی نیز برای افزایش پوشش و سرعت اطلاع‌رسانی استفاده شود.

بدینوسیله به اطلاع اعضای هیئت مدیره – کارشناسان عضو کانون استان مرکزی – پرسنل و کارآموزان کانون میرساند، سیستم فوق مهیا گردیده است.
پیامکهای ارسالی توسط این سیستم، با شماره ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱  به گوشیهای تلفن همراه شما ارسال میشود.

لطفا شماره مذکور را در دفتر تلفن همراه خود بنام “پیامک کانون” ذخیره نمایید تا ضمن دریافت پیامک مشخص گردد که فرستنده آن، کانون میباشد.

همچنین این امکان وجود دارد که به پیامکهای دریافتی، توسط موبایل خود پاسخ دهید.