میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر مبارک

۰۰❃﷽❃۰۰

📄احادیثی از امیرالمؤمنین امام علۍ علیه‌السلام :

رسیدن به فریاد ستمدیده و زدودن غم اندوهناک از کفّاره هاى گناهان بزرگ است.
منبع: نهج البلاغه،حکمت۲۴.

همنشینى با نیکان، نیکى مى آورد، مثل باد که چون بر بوى خوش بگذرد، با خود، بوى خوش مى آورد .
“نهج البلاغه از نامه۳۱”