دعوتنامه مجمع عمومی عادی ۹۰

همکاران گرامی، کارشناسان رسمی دادگستری

سلام علیکم؛
احتراما همانگونه که مستحضرند، طبق قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر است مجمع عمومی عادی در ۳ ماهه اول هر سال تشکیل گردد.

بدینوسیله از جنابعالی دعوت میشود در

جلسه مجمع عمومی عادی کانون که در
ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۹۰/۳/۲۵ در محل
سالن اجتماعات جمعیت هلال احمر جنب کانون

تشکیل میگردد، شرکت فرمایید.

لطفا عین پروانه کارشناسی خود را همراه داشته باشید. ضمنا بدلیل محدودیت وقت و حضور نمایندگان محترم شورایعالی در جلسه مزبور، حضور بموقع و همگی همکاران جهت رسیدن به حدنصاب لازم، موجب امتنان خواهد بود.

دستور جلسه:
۱- گزارش هیئت مدیره
۲- بررسی و تصویب ترازنامه سال ۱۳۸۹ با توجه به گزارش بازرسان کانون
۳- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۰
۴- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد