برگزاری مجمع عمومی

مجمع عمومی عادی سالانه، مطابق برنامه برگزار شد. خبرهای تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد