خسروبیگی، عباس

عباس خسروبیگی khosrobaigy
گروه کارشناسی ۷
رشته کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
حوزه جغرافیایی شهرستان اراک
حوزه فعالیت
استان مرکزی
شماره پروانه ۳۱۰۱۵۵۰۲۶۱
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – معماری کامپیوتر
تاریخ شروع کارشناسی ۸۹/۰۷/۰۴
تلفن همراه ۰۹۱۸۳۶۸۴۹۱۷
پست الکترونیک khosrobaigy@iaoemarkazi.ir
نشانی اینترنتی برگ سبز

ابلاغ مسئول کامپیوتر و اطلاع رسانی کانون

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد