خسروبیگی، عباس

عباس خسروبیگی khosrobaigy
گروه کارشناسی ۷
رشته کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
حوزه جغرافیایی شهرستان اراک
حوزه فعالیت
استان مرکزی
شماره پروانه ۳۱۰۱۵۵۰۲۶۱
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – معماری کامپیوتر
تاریخ شروع کارشناسی ۸۹/۰۷/۰۴
تلفن همراه ۰۹۱۸۳۶۸۴۹۱۷
پست الکترونیک khosrobaigy@iaoemarkazi.ir
نشانی اینترنتی برگ سبز

ابلاغ مسئول کامپیوتر و اطلاع رسانی کانون