صورتهای مالی سال ۸۹

امکان مطالعه تفریغ بودجه و صورتهای مالی سال ۸۹ و دفاتر مربوطه که به تایید هیئت مدیره و بازرس محترم رسیده در محل کانون فراهم می‌باشد.

لذا از کارشناسان محترم دعوت میشود در صورت تمایل به امور مالی کانون مراجعه نمایند.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد