آمار بازدید سال ۹۰

بدون شک انتشار آمار بازدید، برای بازدید کنندگان معمولی (آماتور) چندان معنی و جذابیتی ندارد! اما کاربران حرفه‌ای اینترنت بدان توجه بیشتری دارند، از آن استفاده می‌کنند و معمولا منتظر انتشارش هستند. البته صرفا انتشار و نیم‌نگاه به آمار بازدید چندان سودی ندارد بلکه مدیران سایتها و پایگاههای اطلاع‌رسانی باید به تحلیل نتایج آن پرداخته و در نتیجه تغییرات لازم در مکانیزمهای اطلاع‌رسانی را اعمال نمایند که این مهم معمولا کمتر انجام می‌شود.

در پی انتشار اولین آمار بازدید از این پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی، اینک توجه شما بازدید کنندگان محترم را به آمار بازدید سال ۹۰ جلب می‌نمایم. بدیهی است که مرجع مورد استفاده برای آمار بازدید، کماکان آمارگیر گوگل  google analytics میباشد که در اعتبار آن کمتر کسی تشکیک وارد کرده است!

آمار بازدید سال 90

محتوای جدول زیر با استفاده از اطلاعات تصویر فوق و  جدول قبلی و به صورت تجمعی تهیه شده است:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۸۹ ۶۰۷ ۳۶۷۷ آمار تجمعی قبلی
سال ۹۰ ۱۶۸۱۶ ۶۱۲۶۷
تا پایان سال ۹۰ ۱۷۴۲۳ ۶۴۹۴۴

بد نیست اضافه کنم که همچنین، بموازات سایت اینترنتی، از زمان راه اندازی سیستم پیامک اینترنتی کانون تا پایان سال ۹۰ از طریق این سیستم (که نمونه‌ گزارشی در  مورد آن قبلا منتشر شده)، تعداد  ۹۳۵۲ پیامک ارسال و ۱۸۴ پیامک دریافت شده است.

نویسنده: عباس خسروبیگی