برنامه کشیک اسفند ماه سال ۱۳۹۲

لیست کارشناسان کشیک

 

شماره تلفن کارشناسان در پروفایلها و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

 

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ محمدرضا ضیغمی
۲
۳ کریم عتابی
۴ مجتبی قادری
۵
۶
۷ سعید گازرانی
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳ جلال الدین میرآخورلی
۱۴ شاهین نویدی
۱۵  آرش بهرامی سربندی
۱۶
۱۷  علیرضا حیدری
۱۸  جمشید مقدسی
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴ داود بادبان
۲۵  علی صفدر خلیلی
۲۶  سیدمحمد بنی جمالی
۲۷  سیداحسان اله شفیعی
۲۸  علی سنایی راد
۲۹
۳۰
۳۱