برنامه کشیک خردادماه سال ۹۵

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  حسن فرهمندپور
۲
۳  سیدسعید طاهایی بیدگلی
۴ روح اله کارخانه
۵ محمدرضا خسروی
۶  حسن خدادادی
۷
۸
۹
۱۰  سعید خانقاهی
۱۱  منصور علی آبادی فراهانی
۱۲  علی تاج آبادی فراهانی
۱۳  آرش بهرامی سربندی
۱۴
۱۵
۱۶  جمشید مقدسی
۱۷  علیرضا حیدری
۱۸  سعید خورشیدی نسب
۱۹  جلال الدین میرآخورلی
۲۰ وحید مومنی
۲۱
۲۲  احسان تقوایی
۲۳  بهزاد افشار
۲۴ مهدی سلیمانی
۲۵
۲۶ محمود مشایخی
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱

 

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد