جدول زمان بندی مصاحبه شفاهی با مجازشدگان آزمون ۹۵

قابل توجه مجازشدگان آزمون ۹۵ برای مصاحبه شفاهی: تاریخ مصاحبه شفاهی برای رشته های مختلف طبق جدول زیر اعلام میگردد. با کلیک روی تصویر جدول آن را در اندازه بزرگتر مشاهده نمائید. محل انجام مصاحبه دفتر کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی واقع در انتهای خیابان جهاد – روبروی پمپ بنزین – بلوار میلاد – […]