اسامی کاندیداهای عضویت در هیئت رئیسه های گروه های ۴ و ۶ و ۹

گروه ۴ (حسابداری و حسابرسی)

زمان انتخابات روز ۵ شنبه مورخ ۹۴/۰۸/۱۴ از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۱۸:۱۵

۱-محمدتقی قنبری

۲-فرهاد سحرخیز

۳-مصطفی رضایی

۴-ولی اله اسدی

۵-رحیم رفیعی

گروه ۶ (راه و ساختمان)

زمان انتخابات روز ۴ شنبه مورخ ۹۴/۰۸/۱۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۶

۱-علی آقایی

۲-علی مصلح آبادی

۳-حسن فرهمندپور

۴-محمد سلیمانی

۵-علی فراهانی

۶-علیرضا حیدری

۷-داود بادبان

۸-وحید مومنی

۹-جلال الدین میرآخورلی

۱۰ـ علی صفدر خلیلی

گروه ۹ (کشاورزی و منابع طبیعی)

زمان انتخابات روز ۵ شنبه مورخ ۹۴/۰۸/۱۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۶

۱-وجیه اله صفری

۲-ابوالفضل سفیدگران

۳-رحمانعلی قره باغی

۴- علیرضا منتصری

۵-محمدحسین قدیمیان

۶-ابوالحسن عالیخانی

۷- حسین میراحمدی عراقی

۸-جعفر حسنخان

۹- محمدرضا اشتری تواندشتی

۱۰- بهروز نجمی

۱۱-سیدمحمد جلالی

 

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد