برنامه کشیک فروردین ماه سال ۹۵

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲
۳
۴
۵  سبکتکین شفقت
۶
۷  حسن فرهمندپور
۸ سیدسعید طاهایی بیدگلی
۹  روح اله کارخانه
۱۰  محمدرضا خسروی
۱۱  حسن خدادادی
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶  سعید خانقاهی
۱۷  منصور علی آبادی فراهانی
۱۸  آرش بهرامی سربندی
۱۹  جمشید مقدسی
۲۰
۲۱ علیرضا حیدری
۲۲  سعید خورشیدی نسب
۲۳  جلال الدین میرآخورلی
۲۴ وحید مومنی
۲۵ احسان تقوایی
۲۶ بهزاد افشار
۲۷
۲۸ مهدی سلیمانی
۲۹
۳۰  محمود مشایخی
۳۱