رزومه داوطلبین چهارمین دوره انتخابات ارکان کانون به شرح ذیل میباشد:

نکته : مسئولیت صحت و سقم کلیه مطالب مندرج در رزومه های منتشره تماماً بر عهده داوطلبین است.

زمان این اطلاعیه به پایان رسیده است.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد