دوره آموزشی مقدماتی کارآموزان کانون کارشناسان استان مرکزی

این دوره در تاریخ چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ در محل کانون کارشناسان با حضور کارآموزان جدید برگزار شد.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد