ابلاغ مسئول راه اندازی سیستم ارجاع کار

محمودرضا شجاعی زاده، رییس هیات مدیره کانون طی حکمی، مسئولیت راه اندازی سیستم ارجاع کار  کانون را به مجتبی نخعی محول نمودند. متن حکم به شرح زیر است:

آقای مهندس مجتبی نخعی

کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

با سلام؛

احتراما، بر اساس بند ۱ مصوبه مورخ ۲۸/۵/۹۸ هیات مدیره و پیرو مکاتبات قبلی، مسئولیت پیگیری و اقدامات تکمیلی در خصوص راه اندازی سیستم ارجاع کار تا حصول نتیجه به جنابعالی محول می گردد. امید است در سایه الطاف ایزد منان در انجام وظیفه محوله موفق و موید باشید.

محمودرضا شجاعی زاده

رییس هیات مدیره کانون

تصویر حکم: