دوره آموزشی حقوق عمومی مربوط به کارآموزان(آزمون۹۵)

«دوره آموزشی حقوق عمومی»
مربوط به کارآموزان کانون(آزمون۹۵)،روز چهارشنبه ۲۰آذر ماه ساعت ۱۶ در ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی برگزار گردید.
مدرس دوره:دکتر خدابخشی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد