اطلاعیه تمدید پروانه کارشناسی تا پایان سال ۱۴۰۰

همکاران محترم کارشناس؛

با سلام، ادب و احترام و تبریک سال جدید و آرزوی سلامتی و تندرستی برای تک تک همکاران و با توجه به تماس مکرر تعدادی از کارشناسان محترم در خصوص عدم امکان ارسال گزارش از طریق سامانه و همچنین عدم امکان ارجاع کار از سوی مراجع محترم قضائی استان، در رابطه با روند تمدید پروانه ها، ضروری است کارشناسان محترمی که پروانه آنها تا پایان سال ۱۳۹۸ دارای اعتبار بوده به شرح ذیل اقدام فرمایند:

  1. با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی به ازای هر سال تمدید مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای مدت دو سال ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت و فیش را به آقای نجارچی تحویل نمایند.
  2. به ازای هر سال بابت حق تمدید مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و برای دو سال مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب کانون تودیع نمایند.(شماره حساب:۱۴۰۷۳۳۰۶۲۱-شبا:IR 5301 8000 0000 0014 0733 0621-بانک تجارت-بنام کانون کارشناسان استان مرکزی و یا از طریق دستگاه کارتخوان مستقر در کانون)
  3. در اجرای بند ۴ مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی که توسط ریاست محترم کل سازمان امور مالیاتی کشور طی شماره ۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ اعلام شده   بر اساس بند ۳ آن صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم، تا پایان خرداد سال ۱۳۹۹ نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

لذا کارشناسان محترمی که پروانه آنها تا پایان سال ۹۸ اعتبار داشته با طی فرآیند بندهای ۱ و ۲ پروانه آنها تا پایان خرداد ۱۳۹۹ تمدید می شود. شایسته است کارشناسان محترم برای اخذ گواهی مالیاتی در فرجه زمانی تمدید شده برنامه ریزی و نسبت به ارائه آن به کانون اقدام فرمایند.

*مسئولیت انجام امور فوق در کانون به عهده آقای نجارچی می باشد.

محمودرضا شجاعی زاده- رئیس هیئت مدیره کانون

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد