اعلام زمان انتخابات و اسامی داوطلبین عضویت هیئت رئیسه گروه های ۶/۷/۹

به اطلاع می رساند: پیرو اطلاعیه قبلی، تاریخ انتخابات هیئت رئیسه گروههای ۶-۷-۹ به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- انتخابات هیئت رئیسه گروه ۹(کشاورزی و منابع طبیعی): دوشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۰ رأس ساعت ۱۷

۲- انتخابات هیئت رئیسه گروه ۶(راه و ساختمان): دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ رأس ساعت ۱۷

۳- انتخابات هیئت رئیسه گروه ۷(صنعت و فن): سه شنبه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰ رأس ساعت ۱۷

لطفاً توجه فرمائید؛ در صورتی که جلسه اول حد نصاب مزبور حاصل نشود (با تعداد نصف به علاوه یک از کارشناسان رسمی دارای پروانه معتبر عضو گروه مربوطه)، مدت زمان انتظار ۴۰ دقیقه، زمان جلسه بعدی(مجمع دوم)، اعلام خواهد شد.

مجمع دوم با حضور عده حاظران در جلسه رسمیت خواهد یافت.

(توضیحات بیشتر در نظامنامه مربوط به انتخابات)