عضویت ۵ نفر از کارشناسان کانون استان مرکزی درهیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

✅ مهندس محمد مصطفوی- گروه مکانیک
✅ مهندس زهرا دهقانی- گروه برق
✅ مهندس سبکتکین شفقت- گروه عمران
✅ مهندس وحید مومنی- گروه عمران
✅ مهندس علیرضا حبیبی- گروه عمران

🔺 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی، موفقیت افراد فوق را در کسب اعتماد اعضای نظام مهندسی ساختمان استان تبریک می‌گوید و برای آن‌ها آرزوی موفقیت می‌کند.