جدول اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دورۀ شورای عالی

اسامی نهایی کاندیداهای عضویت در شورای عالی، دوره پنجم از استان مرکزی:
۱- شاهین کریمی (راه و ساختمان)
۲-حمید مدنی (کشاورزی و منابع طبیعی)
۳-محمد مهدوی (راه و ساختمان)

زمان انتخابات: روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، ساعت ۸ الی ۱۸ به صورت حضوری

مکان: متعاقباً اعلام می گردد.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد