انتخاب اعضای دفتر نمایندگی کانون در خمین

با عنایت به اتمام دوره دو ساله نمایندگی کانون در شهرستان خمین و بنا بر بند ۷ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ هیئت مدیره کانون، آقای مهندس علی اکبر پروانه رو، نظر به سوابق و تجربیاتشان به مدت دو سال در سمت خود ابقا و آقایان مهندسین: رضا رمضانی و محمدعلی آل طاهر به سمت عضو اصلی و آقای مهندس محمود عباسی عضو علی البدال نمایندگی کانون انتخاب شدند.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد