میلاد صاحب الزمان (عج) مبارک

 

مرا به غیر تو نبود پناه مهدی جان
که من گدایم و هستی تو شاه مهدی جان
در انتظار تو شام ها گذشت عمر عزیز
نگشت حاصل من غیـر آه مهـدی جان

ولادت حضرت مهدی (عج) مبارک باد