تمدید مهلت ثبت نام

بر اساس اعلام پورتال شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی تا پایان وقت اداری روز ۹۰/۱/۳۱ تمدید شده است.

تمدید مهلت ثبت نام

پی نوشت: همچنین نامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخ ۸۹/۱۲/۲۳ رییس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری (جناب آقای مرتضی محمدخان) بر موضوع فوق دلالت دارد.