صورتجلسه مجمع عمومی عادی سال ۹۰

حسب اطلاع‌رسانی قبلی به کلیه کارشناسان عضو کانون، مجمع عمومی عادی سالیانه کانون در تاریخ ۹۰/۳/۲۵ با حضور نماینده محترم اعزامی شورایعالی کارشناسان رسمی، جناب آقای مهندس شاابوئی برگزار گردید.

مجمع عمومی 90

صورتجلسه مجمع عمومی

مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی با حضور اکثریت اعضاء کانون رأس ساعت ۱۶ در محل سالن جلسات هلال احمر استان مرکزی با حضور جناب آقای مهندس شاابویی نماینده محترم  شورایعالی تشکیل و پس از انتخاب هیئت رئیسه سنی و سپس رئیس و دو نفر منشی، براساس ماده ۳۳ قانون جلسه وارد دستور اصلی شد.
۱- گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره کانون توسط آقای مهندس مصطفوی رئیس کانون کارشناسان ارائه گردید. ضمناً آقای مهندس مصطفوی پیشنهاد کردند که هزینه کارآموزی از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یابد، همچنین تقاضای افزایش واریز مبالغ مربوط به ارتقاء صلاحیت همکاران از مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به ۵۰۰۰۰۰ ریال از ابتدای سال ۱۳۹۰ نیز پیشنهاد گردید که افزایش هزینه کارآموزی مورد تصویب حاضرین قرار گرفت و افزایش واریزی مربوط به ارتقاء صلاحیت از ۲۰۰۰۰۰ ریال به ۵۰۰۰۰۰ ریال نیز تصویب گردید.

۲- پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر اخذ ۲۰% از حق‌الزحمه کارشناسی‌های ارجاعی به کانون، به جای مبلغ ۵% حق کانون به رأی گذاشته شد و مقرر شد هیئت رئیسه گروهها نحوه درصد فوق به نسبت اقدام گروهها را به هیئت مدیره کانون پیشنهاد دهند که مورد تصویب جلسه قرار گرفت.

۳- پیشنهاد جذب یک نفر نیرو جهت کادر اداری کانون به رأی گذاشته شد و تصویب شد.

۴- درخواست مجوز ۲۰% جابجایی در سرفصلهای بودجه مصوب هرسال به رای گذاشته شد و مورد تصویب قرار گرفت.

۵- درخصوص تشکیل تعاونی اعتبار و مقدمات آن از طرف مجمع عمومی به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید که تصمیمات لازم را اتخاذ نماید و در صورت نیاز و بنا به تمایل اعضا به نسبت ده میلیون ریال تا سی میلیون ریال برای هر نفر از بانکهای عامل تسهیلات و وام دریافت و جهت خرید ساختمان مناسب کانون استفاده شود.

۶- آقای سحرخیز حسابدار کانون گزارش تفریغ بودجه را ارائه داده و بازرس آقای اسدی نیز گزارش حسابرس را مورد تأیید قرار داد. آقای اسدی پیشنهاد دادند که از عملکرد کارشناسان ۵% کسر شده، توسط خود کارشناس به حساب کانون واریز شود. در پایان گزارش تفریغ بودجه به رأی گذاشته شد که به تصویب مجمع رسید.

۷- سپس آقای سحرخیز بودجه پیشنهادی سال ۹۰ را قرائت کرد، که پس از بحث و بررسی، رأی‌گیری شد و مورد تصویب حاضرین قرار گرفت.

ضمناً قبل از ورود به دستور جلسه، خانم اعتمادی گزارش تهیه سایت را قرائت کردند.

هیئت رئیسه