نظامنامه انتخابات ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری طی نامه شماره ۲۳۲۴/ش مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ اقدام به ارسال نظامنامه انتخاب ارکان کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری (جایگزین نظامنامه قبلی) نموده؛ که نظامنامه ارسالی، عیناً منتشر و با لینک قابل مشاهده میباشد.

ent1

ent2

 

ent3

 

ent4

 

ent5

 

 

 

 

 

 

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد