اعضای سومین هیئت رئیسه گروه ۷

در گروه ۷ آقای مهندس مجتبی صالحی بعنوان رئیس – آقای مهندس امیر حلمی بعنوان نائب رئیس و آقای مهندس عباس خسروبیگی بعنوان دبیر انتخاب گردیدند.

به دلیل عدم تقاضای کاندیداتوری؛ بین سه نفر فوق انتخابات داخلی برگزار گردید.

کانال اطلاع رسانی کانون در ایتا
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي با امکان ارسال و دریافت پیامک
کمیسیون آموزش


 

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
آمار بازديد