لیست شماره حسابهای کانون استان مرکزی

shomareh-hesab

شماره حسابهای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی؛  توسط  کارمند امور مالی کانون اعلام گردید.

بدینوسیله شماره حسابهای کانون به شرح ذیل جهت درج در سایت بحضورتان اعلام میگردد:
۲۰۴۱۶۱۳۵۰۱    بانک ملت شعبه شهید بهشتی اراک – واریزحق الزحمه های کارشناسی های ارجاعی از کانون
۱۴۰۷۳۳۰۶۲۱   بانک تجارت شعبه جهاد – واریز وجوه حق عضویت و افزایش صلاحیت و شکایات و سایر درآمدهای کانون
۰۱۰۲۸۴۷۷۰۶۰۰۵  بانک ملی شعبه علوی – واریز ۵% درآمد از حق الزحمه های کارشناسی
۰۲۱۶۷۳۱۸۴۷۰۰۳  بانک ملی شعبه علوی – واریز حق الزحمه های کارشناسی ارجاعی از مراجع قضایی

خادمی

لازم به یادآوری است: همانگونه که در پاسخ به سوال شماره ۲ صفحه راهنما تاکید گردیده؛ “در صورت نیاز به واریز وجوه برای مواردی که در لیست فوق ذکر نشده، لطفا با امور مالی کانون هماهنگ نمایید

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد