لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری دی ماه ۱۳۹۶

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲ علی قربانی
۳
۴ مهرشاد افروز
۵ علی خطیب زاده
۶ ابوالفضل فیروزی
۷  حسن ابراهیمی
۸
۹  سبکتگین شفقت
۱۰  سید سعید طاهائی بیدگلی
۱۱  روح اله کارخانه
۱۲
۱۳  حسن فرهمند پور
۱۴
۱۵
۱۶  منصور علی آبادی فراهانی
۱۷  علی تاج آبادی فراهانی
۱۸ آرش بهرامی سربندی
۱۹ جمشید مقدسی
۲۰  علیرضا حیدری
۲۱  سعید رضا خورشیدی نسب
۲۲
۲۳  جلال الدین میرآخورلی
۲۴  احسان تقوائی
۲۵  بهزاد افشار
۲۶  مهدی سلیمانی
۲۷
۲۸  محمود مشایخی
۲۹
۳۰
۳۱