لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری بهمن ماه ۱۳۹۶

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲
۳
۴ محمد باقر قلعی
۵
۶
۷
۸  وحید مؤمنی
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳ حسن فرهمند پور
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱ علی قربانی
۲۲
۲۳
۲۴ مهرشاد افروز
۲۵ علی خطیب زاده
۲۶ ابوالفضل فیروزی
۲۷
۲۸ حسن ابراهیمی
۲۹  سبکتگین شفقت
۳۰  سید سعید طاهائی بیدگلی
۳۱

 

کانال اطلاع رسانی کانون در ایتا
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي با امکان ارسال و دریافت پیامک
کمیسیون آموزش


 

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
آمار بازديد