برگزاری مجمع دوم انتخابات هیئت رئیسه گروه ۶ مورخ ۹۸/۰۳/۰۴ ، اعلام نتایج و زمان اعتراض

پیرو اطلاعیه های قبلی؛ نوبت دوم جلسه مجمع انتخابات هیئت رئیسه گروه ۶ مورخ ۹۸/۰۳/۰۴ با کسب حد نصاب لازم برگزار گردید؛  مطابق صورتجلسه تنظیمی هیأت نظارت ، نتایج شمارش آراء به شرح ذیل اعلام میگردد:

اعضای اصلی:

-علی فراهانی

-محمد سلیمانی

-محمد مهدوی

-رضا بادکوبه

-حشمت اله عباسی

اعضای علی البدل:

-سیداحسان اله شفیعی

-علیرضا حیدری

مطابق ماده ۳۹ و ۴۰ آئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مدت اعتراض از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات ( ۹۸/۰۳/۰۴) میباشد و اعتراض از کسانی پذیرفته میشود که در مجمع حضور داشته و اعتراض خود را بصورت کتبی و حداکثرظرف سه روز ( پایان وقت اداری سه شنبه ۹۸/۰۳/۰۷) به کانون تحویل نمایند.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد