ساعت کاری کانون کارشناسان استان مرکزی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸

ساعت کاری کانون در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل اعلام می گردد:
صبح از ساعت ۸ الی ۱۴:۳۰
بعد از ظهر از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰

پنج شنبه ها بعد از ظهر، کانون تعطیل می باشد.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد