پاسخ سوال در مورد ضمایم نظریه کارشناسی

پیرو طرح سوال در مورد نوع فایلهای قابل انضمام به نظریه کارشناسی و پیگیری لازم؛ پاسخ زیر دریافت گردیده که جهت استحضار کارشناسان محترم اطلاع رسانی میشود:

خیر، طبق پیگیری صورت گرفته از همکاران پشتیبانی در حال حاضر این امکان وجود ندارد. مادامیکه ضرورت هست لطفا مراتب به موجب نامه کتبی خطاب به ریاست محترم اداره خدمات الکترونیک قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال شود.

شایان ذکر است که در متن سوال مطرح شده؛ در مورد امکان ضمیمه کردن فایلهایی غیر از تصویر (مثلا pdf / dwg  و …) به نظریه کارشناسی در ارسال الکترونیک پرسش شده بود.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد