دیدار اعضای هیات مدیره کانون و کارشناسان نمایندگی ساوه با جناب آقای ملکی ریاست محترم دادگستری شهرستان ساوه

دیدار اعضای هیات مدیره کانون استان مرکزی و کارشناسان محترم نمایندگی ساوه با جناب آقای ملکی ریاست محترم دادگستری شهرستان ساوه با رویکرد توسعه مشارکت در امور کارشناسی ارجاع شده از حوزه ساوه و بررسی شیوه های تسریع در ارائه نظریات کارشناسی و بحث و تبادل نظر پیرامون رهنمودهای جناب آقای ملکی مبنی بر ارتقای جایگاه کانون کارشناسان رسمی استان مرکزی.(دوشنبه ۹۸/۰۷/۱۵)