دیدار اعضای هیات مدیره کانون و کارشناسان نمایندگی ساوه با جناب آقای ملکی ریاست محترم دادگستری شهرستان ساوه

دیدار اعضای هیات مدیره کانون استان مرکزی و کارشناسان محترم نمایندگی ساوه با جناب آقای ملکی ریاست محترم دادگستری شهرستان ساوه با رویکرد توسعه مشارکت در امور کارشناسی ارجاع شده از حوزه ساوه و بررسی شیوه های تسریع در ارائه نظریات کارشناسی و بحث و تبادل نظر پیرامون رهنمودهای جناب آقای ملکی مبنی بر ارتقای جایگاه کانون کارشناسان رسمی استان مرکزی.(دوشنبه ۹۸/۰۷/۱۵)

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد