جلسه مشترک اعضای کانون درشهرستان ساوه با هیات مدیره کانون استان(دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵)

جلسه مشترک اعضای کانون در شهرستان ساوه با هیات مدیره کانون استان با رویکرد هماهنگی و یکسان سازی نظرات و پیگیری امور مشترک که روز دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ در ساوه برگزار گردید.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد