جلسه مشترک اعضای هیات مدیره کانون استان با جناب آقای شیری رییس دادگاه عمومی شهرستان نوبران

در جلسه مشترک و هم افزایی اعضای هیات مدیره کانون استان با جناب آقای شیری رییس دادگاه عمومی شهرستان نوبران که دوشنبه (۹۸/۰۷/۱۵) برگزار گردید، تاکید در حضور کارشناسان در زمان اجرای قرار و تسریع در ارائه نظریه، مورد تاکید ریاست محترم دادگاه عمومی نوبران قرار گرفت.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد