تغییر قالب سایت

از امروز قالب دوم سایت کانون فعال شد.

تصویری از  قالب اول نسخه دوم سایت:

iaoem-1st-theme

تصویر قدیمی تر (نسخه اولیه سایت – قبل از سوم اسفند ۸۹):

iaoem-0-theme