امکان استفاده از مراکز خدماتی به همراه تخفیف با ارائه کارت شناسانی

با سلام؛

به استحضار کارشناسان محترم می رساند با هماهنگی انجام شده، مقرر گردید امکان استفاده از مراکز خدماتی ذیل، همراه با تخفیف شامل رستوران ها، فروشگاهها، مطب ها و ورزشگاهها با ارائه کارت شناسایی جهت بهره مندی کارشناسان محترم رسمی دادگستری فراهم آمده است.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد