جلسه هیئت مدیره کانون در تاریخ دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

جلسه هیات مدیره کانون استان مرکزی با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت کارشناسان و در عین حال تسریع در ارائه گزارش های کارشناسی سال ۹۸ در تاریخ دوشنبه ۱۹ اسفندماه برگزار گردید.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد